Staalbouwer Van den brink breidt uit op Lochter ( december 2020)

Dinsdag 1 december ondertekenden directeur Robert Kwintenberg van Van den Brink Staalbouw en wethouder Margreet Overmeen Bakhuis van de gemeente Hellendoorn het contract voor de overdracht van 2.3 ha op bedrijvenpark ’t Lochter. De staalbouwer, die ook vestigingen heeft in Barneveld en Budel, heeft de ambitie om haar productielocatie op ‘t Lochter verder uit te bouwen. Om op korte termijn opslag van materieel en materiaal mogelijk te maken, wordt ca. 1 ha nog dit jaar daadwerkelijk afgenomen. De overige 1,35 ha volgt in de loop van 2021.

Wethouder Margreet Overmeen Bakhuis: “Gemeente Hellendoorn is blij dat Van den Brink Staalbouw zich in Nijverdal heeft gevestigd en er nu voor kiest om hier te groeien. Een prachtig bedrijf dat niet alleen koploper is op het gebied van circulair bouwen, maar ook maatschappelijk betrokken is en initiatieven ontplooit ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

’t Lochter loopt snel vol

Er zijn op t Lochter nog beperkt kavels beschikbaar. Op het middenterrein zijn de laatste 2 a 3 kavels (1,2 ha) nog beschikbaar. En aan de oostkant van het terrein, grenzend aan het groene ecologische gebied, zijn er nog ca 6 hoogwaardige kavels (totaal ca 1,2 ha) vrij beschikbaar bestemd voor groothandel, kantoor en dienstverlening.