Persbericht: Bedrijven tegen windmolenpark in Nijverdal

NIJVERDAL – De leden van de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal (BCHN) en Parkmanagement ’t Lochter zien weinig tot niets in de vestiging van een kleinschalig windmolenpark op bedrijventerrein ’t Lochter 3.

Dat blijkt uit een enquête die beide verenigingen recentelijk hebben gehouden naar aanleiding van het initiatief van het consortium ReggeWind. Dat wil drie grote windmolens plaatsen op het nog bijna lege bedrijventerrein op de grens van Wierden en Nijverdal.

In een brief aan het Hellendoornse college schrijven de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal en Parkmanagement ’t Lochter dat 111 bedrijven naar hun mening over dit onderwerp is gevraagd. Er hebben uiteindelijk 43 bedrijven gereageerd, waarvan de overgrote meerderheid (36) aangaf tegen de komst van windmolens te zijn. Vijf bedrijven waren voor en twee hadden geen mening.

In aanvulling op deze enquête is eveneens de mening gepeild van Alfa Accountants en Niverplast, de enige twee bedrijven die nu al op ’t Lochter 3 zijn gevestigd. Ook zij zijn mordicus tegen een windmolenpark op het terrein. De ondernemers hebben grote twijfels over de (financiële) haalbaarheid van het plan en de eventuele consequenties daarvan voor individuele bedrijven, nu nog braakliggende percelen en het gehele bedrijventerrein. Bedrijven zitten namelijk absoluut niet te wachten op een inperking van de gebruiksmogelijkheden van hun terreinen als gevolg van de komst van het windmolenpark, is de conclusie.