Innovatie en hightech in Nijverdal, maar dat weten nog veel te weinig mensen: ‘Die bedrijven staan soms te springen om stagiairs’

19-01-21 NIJVERDAL – ’t Lochter stond bekend als een industrieterrein met overwegend productiebedrijven. Maar die tijden zijn voorgoed veranderd. Inmiddels vestigen zich hier ook steeds meer innovatieve bedrijven. Hightech aan de rand van Nijverdal. De meeste ondernemers op ’t Lochter weten dat al lang, nu de buitenwacht nog. Een nieuwe website moet daar voor zorgen.

Directeur-eigenaar Rob Barentsen (51) van Eastbridge (ICT-dienstverlener en software-ontwikkeling) kijkt vanuit zijn kantoor uit over de Burgemeester H. Boersingel en een deel van ’t Lochter 3. Vrachtwagens rijden daar af en aan vanwege de bouw van het nieuwe bedrijfspand van Heutink Primair Onderwijs. 

Daarnaast komt het nieuwe kantoor van de politie Twente-West en gaat Brinks Staalbouw uitbreiden. Na jaren van stilstand, bruist het nu op ’t Lochter.

Imagoprobleem

Studenten kijken vaak alleen rond in de omgeving van hun opleidings­plek en weten helemaal niet dat iets verderop in Nijverdal goede opleidings­kan­sen liggen

’t Lochter heeft echter een imagoprobleem, want buiten Nijverdal weten slechts weinigen welke bedrijven hier zijn gevestigd en wat daar allemaal gebeurd. En zeker niet dat ’t Lochter inmiddels ook een plek is voor allerlei technologische hoogstandjes.

„Onbekend maakt onbemind”, erkent Barentsen. Mede hierdoor is het voor veel innovatieve bedrijven op ’t Lochter moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te werven of goed opgeleide stagiaires naar Nijverdal te lokken.

Barentsen is behalve ondernemer ook secretaris van Parkmanagement ’t Lochter, waarbij de meeste bedrijven op dit industrieterrein zijn aangesloten. Deze overkoepelende organisatie werkt volgens het principe van ‘voor ondernemers, door ondernemers’. Zo speelt het Parkmanagement een rol bij het opknappen van de openbare ruimte op ’t Lochter, de beveiliging van het bedrijvenpark en gezamenlijke inkoop van groene stroom. Maar het wil nu ook iets doen aan de naamsbekendheid van ’t Lochter.

Stage-websites

Met financiële steun van de gemeente Hellendoorn werden begin vorig jaar de websites stageinnijverdal.nl en stageinoverijssel.nl gelanceerd, waarop inmiddels bijna honderd bedrijven op ’t Lochter zich profileren en laten weten wat hun stage-aanbod is.

Barentsen: „Het is voor veel studenten op het mbo, hbo en universiteit steeds moelijker om een goede stageplek te vinden, terwijl bedrijven op ’t Lochter soms staan te springen om deze mensen. Studenten kijken vaak alleen maar rond in de directe omgeving van hun opleidingsplek en weten helemaal niet dat iets verderop in Nijverdal goede opleidingskansen liggen.” 

Goede reclame

„Als we door deze websites meer stagiaires weten binnen te halen, vergroot dat de kansen voor alle op ’t Lochter gevestigde bedrijven om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Een stagiair blijft vaak hangen als het hem of haar ergens goed bevalt. We vissen nu nog allemaal in dezelfde vijver. Bedrijven moeten elkaar in de jacht op stagiaires niet gaan beconcurreren, maar samen optrekken en duidelijk maken dat ’t Lochter een aantrekkelijke werkomgeving is. Dat is goede reclame en praat zich dan snel rond.”  

Barentsen verwacht dat de nieuwe stage-sites in de nabije toekomst ook een platform kunnen worden voor het werven van personeel buiten de regio of om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen.