Ambities krijgen de ruimte

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over verkoop van de kavels, bestemmingsplannen, de verschillende zones met eigen mogelijkheden en eisen en nog tal van andere wetenswaardigheden.

Vestigingsmogelijkheden
Ondernemers krijgen de ruimte in Hellendoorn. Op "Bedrijvenpark 't Lochter" met ruim 120 hectare aan bedrijvigheid is het nieuwe gedeelte 't Lochter III (totaal ca 25ha) in realisatie. Bedrijvenpark Lochter III heeft nog ca 9 hectare bedrijventerrein beschikbaar in een unieke groene omgeving. Zowel kleinschalige vestiging van bedrijven en kantoren op kavels vanaf ca 1500 m2 tot grootschalige logistiek of maakindustrie tot 15 ha zijn mogelijk. Een maakindustie tot en met een milieuklasse cat 4A is haalbaar. ’t Lochter kent daarmee een flexibele verkaveling waar zowel klein- als grootschalige kavels zijn pas te maken naar eigen wens.

Omgeving
Het bedrijvenpark 't lochter is vanaf de A1 en A35 goed bereikbaar via de rijksweg N35. Op afzienbare termijn wordt de A35 vanuit Wierden doorgetrokken. De vierbaansweg ‘landt’ dan met een eigen ongelijkvloerse afrit op bedrijventerrein ’t Lochter. Een geplande ecologische verbindingszone, direct langs het terrein met een ecoduct over de N35, zal zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en een bijzondere uitstraling.

Al met al een toplocatie aan de oostkant van Nijverdal: ‘t Lochter III biedt 25 hectare voor bedrijvigheid in een groene omgeving. De ecologische verbindingszone met ecoduct zorgt voor ruimtelijke kwaliteit en geeft uitstraling.

Interesse in een kavel?
Wilt u bouwgrond kopen om uw ambities waar te maken? Pak dan nu uw kans want op ’t Lochter III krijgt u groen licht voor nieuwe ideeën! Voor meer informatie over een kavel voor uw bedrijf of kantoor kunt u contact op nemen met de gemeentelijke contactfunctionaris, de heer Marcel Reinders, tel 0548-630 528 of 06-543 02 462, of onze makelaars.

Ondernemerslandschap gemeente Hellendoorn - "Natuurlijk ondernemend"

Impressie bedrijvenpark Lochter III

Nieuws items


Ambities krijgen de ruimte

Er wordt hard gewerkt aan de volgende fase op Lochter III bouwrijp te maken. Hierdoor komen nieuwe bedrijfskavels beschikbaar om te ondernemen in het groen op een ecologische toplocatie.
Verwachting is dat werkzaamheden half juli 2020 klaar zijn.

November 2020 Heutink Primair Onderwijs is op ’t Lochter met de bouw gestart van het nieuwe logistiek centrum en hoofdkantoor.

Heutink naar 't Lochter in Nijverdal

De gemeente Hellendoorn verkoopt ruim 3,5 hectare grond op bedrijventerrein ‘t Lochter in Nijverdal aan Heutink Primair Onderwijs uit Rijssen. Het betreft een zichtlocatie direct aan de N35. De internationaal werkende organisatie neemt in het voorjaar van 2019 drie kavels af, tussen het toekomstige regiokantoor voor het basisteam van de Politie Twente-west en de oostelijke grens van het bedrijventerrein met de ecologische zone..

Heutink Primair Onderwijs levert in tal van landen alles op het gebied van lesmaterialen en meubilair voor onderwijs, kinderopvang en welzijnsinstanties. Het bedrijf heeft momenteel, verspreid over het land, diverse locaties in gebruik. Om de continue groei ook in de toekomst te kunnen faciliteren en een efficiëntieslag in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen worden kantoor, magazijn en distributie nu geclusterd in de nieuw te bouwen vestiging op t Lochter.

Ruim 200 kantoor-, magazijn- en distributiemedewerkers zullen, als alles volgens plan verloopt, na de zomer van 2021, in het nieuw te bouwen hoofdkantoor in Nijverdal aan de slag gaan.

Wethouder Jelle Beintema en Burgemeester Raven zijn blij dat een prachtig bedrijf als Heutink heeft gekozen voor bedrijvenpark 't Lochter in Nijverdal. Het is mooi dat wij met de flexibele verkaveling Op 't Lochter hebben kunnen aansluiten bij de wensen van het bedrijf.

Directeur Henk Fokke geeft aan dat het bedrijf ruimte nodig heeft voor de toekomst en die ruimte gevonden heeft op ’t Lochter. “De complete distributie en logistiek zal vanaf ‘t Lochter gaan plaatsvinden.  In het groene decor van het bedrijventerrein kunnen wij ons uitstekend presenteren. Naast de beschikbare ruimte speelde de goede bereikbaarheid met binnenkort een doorgetrokken A35 met ongelijkvloerse op- en afritten een belangrijke rol bij onze keuze voor Nijverdal.

Mede eigenaresse Jessica Heutink vult aan dat op de nieuwe locatie een nieuw kantoorpand een hedendaagse manier van werken mogelijk maakt door de diverse afdelingen meer met elkaar te kunnen verbinden.

Staalbouwer Van den brink breidt uit op Lochter ( december 2020)

Dinsdag 1 december ondertekenden directeur Robert Kwintenberg van Van den Brink Staalbouw en wethouder Margreet Overmeen Bakhuis van de gemeente Hellendoorn het contract voor de overdracht van 2.3 ha op bedrijvenpark ’t Lochter. De staalbouwer, die ook vestigingen heeft in Barneveld en Budel, heeft de ambitie om haar productielocatie op ‘t Lochter verder uit te bouwen. Om op korte termijn opslag van materieel en materiaal mogelijk te maken, wordt ca. 1 ha nog dit jaar daadwerkelijk afgenomen. De overige 1,35 ha volgt in de loop van 2021.

Wethouder Margreet Overmeen Bakhuis: “Gemeente Hellendoorn is blij dat Van den Brink Staalbouw zich in Nijverdal heeft gevestigd en er nu voor kiest om hier te groeien. Een prachtig bedrijf dat niet alleen koploper is op het gebied van circulair bouwen, maar ook maatschappelijk betrokken is en initiatieven ontplooit ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

’t Lochter loopt snel vol
Er zijn op t Lochter nog beperkt kavels beschikbaar. Op het middenterrein zijn de laatste 2 a 3 kavels (1,2 ha) nog beschikbaar. En aan de oostkant van het terrein, grenzend aan het groene ecologische gebied, zijn er nog ca 6 hoogwaardige kavels (totaal ca 1,2 ha) vrij beschikbaar bestemd voor groothandel, kantoor en dienstverlening.

Mei 2018 - Visie Campus Niverplast Niverplast breidt fors uit en ziet toekomstige campus.
Mei 2018 - Niverplast en de gemeente Hellendoorn ondertekenden het contract voor de verkoop van drie kavels op bedrijvenpark ’t Lochter. Niverplast gaat de komende jaren fors uitbreiden op bedrijvenpark ’t Lochter. Daarvoor koopt het bedrijf, aangrenzend aan de huidige panden van Niverplast en Solutions, 5 ha grond van de gemeente Hellendoorn. De eerste 1,3 ha wordt de komende 2,5 jaar bebouwd en de overige ruimte is bedoeld om de groei na 2020 te kunnen opvangen. Na de opening van het nieuwe hoofdkantoor en de productielocatie zo’n drie jaar geleden op het nieuwe deel van ’t Lochter is Niverplast explosief gegroeid. Alle beschikbare ruimte is op dit moment in gebruik en de groei zet stevig door. Om te voorkomen dat Niverplast, net als een paar jaar geleden, op termijn klem komt te zitten, neemt het bedrijf nu maatregelen. Nog voor de zomer wordt het eerste deel afgenomen waarvan een perceel van 1,3 ha ook op redelijk korte termijn wordt bebouwd om in de uitbreidingsbehoefte van de komende 2,5 jaar te voorzien. Na de zomer neemt Niverplast de resterende hectares af. Onderdeel van de deal is ook de overname van een watergang op het terrein, zodat er flexibeler kan worden gebouwd en de watergang door Niverplast kan worden ingepast in de duurzame inrichting van de campusachtige bedrijfslocatie.
Januari 2018 - Van den Brink Staalbouw kiest voor ’t Lochter Van den Brink Staalbouw uit Barneveld gaat een tweede productievestiging bouwen op bedrijvenpark ’t Lochter in Nijverdal. Daarvoor heeft het bedrijf een kavel van een kleine 1,4 ha gekocht.
Mei 2018 - Farm Food, specialist in hondenvoeding gaat zijn activiteiten concentreren op bedrijvenpark ’t Lochter. De onderneming gaat nieuwbouwen op een perceel van 1.6 ha aan de Baruch de Spinozastraat op het nieuwe gedeelte van het bedrijvenpark. Het bedrijf van de familie De Weerd produceert natuurlijke hondenvoeding en doet dat gedeeltelijk met mensen met een arbeidsbeperking. Afhankelijk van de werkvoorraad zijn op drie locaties op dit moment tussen de 15 en 20 mensen vanuit Soweco bij Farm Food actief. De kans dat dit aantal in de nieuwe vestiging gaat stijgen, is heel reëel. De afgelopen periode maakte Farm Food een stevige groei door en de verwachting is dat die groei de komende jaren zal doorzetten. Nog niet de totale oppervlakte van het terrein wordt direct al bebouwd, maar er is voorzien in een gestage groei waarvoor op het nieuwe terrein voldoende ruimte is.
November 2018 - Rotomoulding Nederland BV, een nieuw bedrijf dat zich gaat bezighouden met kunststof rotatiegieten, vestigt zich in Nijverdal. Initiatiefnemer van Rotomoulding Nederland BV is JB Ventures BV, de onderneming van Jorn Berends en Ferry Pullen, die ook gevestigd is op ‘t Lochter. JB Ventures BV is actief op het gebied van productontwikkeling, 3d printen, rapid prototyping, matrijzenbouw en kunststof spuitgietproductie. Rotatiegieten vormt een logische aanvulling op de bestaande mogelijkheden. Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn is blij met deze volgende verkoop in een mooie rij. ”We hebben de afgelopen twee jaar tien hectare aan kavels op ‘t Lochter verkocht. De behoefte aan zowel bedrijfsruimte als personeel is goed voor de ontwikkeling van de gemeente. We hebben op dit moment nog zichtkavels langs de N35. Voor de meer industriële bedrijven is nog ruimte beschikbaar op bedrijvenpark ’t Lochter.”

Januari 2018 - Ontwerptracébesluit (OTB) N35 Nijverdal-Wierden Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft eind 2017 het ontwerptracébesluit (OTB) N35 Nijverdal-Wierden ondertekend. De handtekening markeert een belangrijke stap in de procedure om te komen tot opwaardering van de weg; een stap die drie maanden eerder komt dan was voorzien.

Grote betrokkenheid
De weg krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken, een maximum toegestane snelheid van 100 km/h en ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Voor het project wordt in totaal 105 miljoen euro uitgetrokken. De regio draagt 64 miljoen euro bij. Het publiek is vanaf de start van dit project betrokken bij de plannen en om input en ideeën gevraagd. Veel partijen en omwonenden hebben een bijdrage geleverd.

Het nieuwe tracé
In het ontwerptracébesluit staat hoe de vernieuwde N35 eruit ziet en laat de inpassing in de omgeving zien.

Informatie en zienswijzeprocedure
Het OTB en MER heeft van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter visie gelegen. De reacties en zienswijzen worden geïnventariseerd. De stukken zijn in te zien op de gemeentehuizen van Hellendoorn en Wierden of hier digitaal te bekijken.

November 2017 - Politie Twente komt met een nieuw centraal regiokantoor naar 't Lochter. De handtekeningen staan inmiddels onder het koopcontract. De politie kan nu verder met het concreet maken van de bouwplannen.
December 2017 - Fieten Olie vestigt zich op ’t Lochter Richard Fieten en wethouder Thomas Walder ondertekenden woensdag 6 december de koopovereenkomst voor een kavel op bedrijvenpark ‘t Lochter in Nijverdal. Fieten Olie wil een full service tankstation realiseren met een shop en een wasstraat.
Mei 2017 - Vishandel Zwaan komt naar 't Lochter Jaco Zwaan van Vishandel Zwaan uit Spakenburg en wethouder Thomas Walder ondertekenden het koopcontract voor een kavel op bedrijventerrein ’t Lochter III.
Februari 2017 - Solutions Bent u de volgende die op het 't Lochter bouwt?
Maart 2015 - Minister kiest voor noordtracé N35 Het geplande nieuwe stuk van de N35 tussen Wierden en Nijverdal komt zo dicht mogelijk tegen de bestaande spoorverbinding tussen Enschede en Zwolle aan te liggen. De verdubbeling in rijstroken van dit deel van de autoweg moet de doorstroming van het verkeer op de belangrijke verbindingsweg tussen Twente en de regio Zwolle aanzienlijk verbeteren. Tekst © Tubantia, foto © Charel van Tendeloo.
Augustus 2015 - Niverplast Niverplast op het bedrijventerrein.
 

't Lochterperfect bereikbaar

Ideale liggingBedrijvenpark ’t Lochter is direct bereikbaar vanaf de A1 en de A35, die via de rijksweg (N35) in 2020 als 4 baans autoweg “landt“ vóór het industriegebied ‘t Lochter met een eigen ongelijkvloerse afrit (zie illustratie hieronder). Door de realisatie van de Salland Twente tunnel is de doorstroom van het verkeer op de as Zwolle - Twente op dit moment al verbeterd en draagt deze bij aan een goede bereikbaarheid van 't lochter. Bedrijvenpark ’t Lochter III vormt de oostelijke poort van Nijverdal. Een bedrijvenpark waarvan de noordgrens wordt gevormd door de Rijksweg N35, die in 2020 (2x2) rijbanen heeft. De westgrens is de burgemeester H. Boersingel, een provinciale weg (N347). De zuid- en oostgrens hebben een landelijk/ecologische structuur en vormen de grens met de gemeente Wierden.

Vannaar verbindingzone

ZonesBedrijvenpark ’t Lochter wordt opgedeeld in twee gebieden met een gezamenlijke omvang van 40 hectare. Daarvan is 10 hectare ecologisch gebied en 30 hectare bedrijventerrein. Het bedrijventerrein zal geen éénvormig karakter krijgen. Er komt een verdeling van vier zones, ieder met hun eigen kenmerken. Daarmee wordt een verantwoorde overgang gecreëerd tussen het landelijk/ecologisch gebied en de stedelijke ontwikkeling.

Zichtzone (1)

Deze zone ligt direct aan de doorgaande wegen: de N35 en de Burgemeester H. Boersingel. Een echte zichtlocatie dus. Een buitenkans voor ondernemingen met - naast een productieafdeling of opslaghal - een kantoor en/of showroom. De zichtzone is het visitekaartje van ’t Lochter III. In deze zone zijn bedrijven uit de milieucategorieën1 tot en met 4a toegestaan.

Randzone ecologie (2)

Deze zone aan de oostgrens van ’t Lochter III vormt de bebouwingsrand. In deze zone zijn alleen bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan. Hierbij denken we vooral aan ondernemingen zonder dominante loodsen voor productie, opslag of stalling.

Randzone Landschap (3)

Deze zone grenst aan het buitengebied van de gemeente Wierden. En vormt de zuidzijde van dit bedrijvenpark. In deze zone zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 3a toegstaan. Aan de zuidkant worden de kavels begrensd met een houtwal of beplantingsstrook. Hierdoor is ook buitenopslag toegestaan. Bovendien worden hier andere eisen gesteld aan de beeldkwaliteit van de achterkant van de panden en terreinen.

Het binnengebied (4)

In deze zone vallen alle delen van ’t Lochter III die niet grenzen aan het landschap, het ecologische gebied of de doorgaande wegen. In deze zone worden geen bijzondere ruimtelijke eisen gesteld aan de aard en de vormgeving van bedrijven. In deze zone zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 4a toegestaan. Deze ruime mogelijkheden scheppen ook ruimte voor bedrijven die elders tegen beperkingen oplopen.

Ecologische vebindingszone en ecoduct

De randzone ecologie grenst aan de ecologische structuur die binnen het bestemmingsplan is vastgelegd. Een ecoduct, te realiseren in deze ecologische verbindingszone, moet de verbinding vormen tussen het beschermde natuurgebied Wierdenseveld en het zuidelijk gelegen Notterveld. De aanleg van het ecoduct wordt vanaf 2016 ter hand genomen.


Overzichtkaart

Kaders


Wat mag er worden gebouwd? De bouwmogelijkheden staan in het bestemmingsplan. U kunt het actuele bestemmingsplan online inzien via Ruimtelijkeplannen.nl. De uitstraling van uw pand en de architectuur/welstandseisen vindt u in het beeldkwaliteitsplan. Deze kunt u hieronder downloaden. Heeft u vragen, neem gerust contact op met de gemeentelijke contactfunctionaris, Marcel Reinders, tel 0548-630 528.

Ruimtelijkeplannen.nl
Beeldkwaliteitplan
Folders & KaartenKlik op de afbeelding om een kaart of brochure te openen.Kavels& Contact

Wilt u een kavel kopen? Voor de kavels op ’t Lochter III zijn de prijzen afhankelijk van het soort bedrijf en de zone waarin u zich wilt vestigen. Voor kavels in de zichtzone geldt een toeslag op de basisprijs. Ook voor bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening geldt een toeslag op de basisprijs. Naast koop zijn er ook andere vormen voor het verkrijgen van de ondergrond bespreekbaar. De gemeentelijke contactfunctionaris Marcel Reinders of één van de onderstaandse makelaars die bij de verkoop zijn betrokken, vertellen u hierover graag meer. Lees ook verder onder contact.
Contact
Heeft u interesse in een kavel op bedrijvenpark ’t Lochter III of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet, maar neem contact op met één van onze bedrijfsmakelaars.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen, waarna u van de contactfunctionaris van de gemeente Hellendoorn, een reactie krijgt.

Gemeente Hellendoorn:
Marcel Reinders 0548-630 528 of 06-543 02 462.
e-mail: m.reinders@hellendoorn.nl

Bedrijfsmakelaars:
Uniek bedrijfsmakelaars (John Lammertink) 0547-38 18 23
e-mail: info@uniekmakelaars.nl