Alle ruimte


voor ambitieuze ondernemers


Grootte van het bedrijventerrein

150 ha bedrijventerrein aan de N35


Locatie

Centraal in Overijssel
(halverwege Zwolle-Enschede)


Ontsluiting

Goede ontsluiting
(op afzienbare termijn N35 2 x 2)


Revitalisering

Cameratoezicht op hoofdtoegangswegen


Wonen en ondernemen

Perfecte woonomgeving (Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug en het Reggedal)


Leefbaarheid

Uitstekende voorzieningen
(onderwijs, sport, cultuur en recreatie)


Bedrijventerrein
’t Lochter


Met een oppervlakte van 150 hectare is bedrijventerrein ‘t Lochter een van de grotere terreinen in Twente. Kwalitatief hoogwaardige en innovatieve bedrijven vinden er een thuis in een unieke omgeving waar het voor medewerkers perfect wonen is. Centraal gelegen in Overijssel, op de grens van Salland en Twente is Nijverdal een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Toonaangevende en innovatieve bedrijven op het gebied van food, maakindustrie, kunststof, metaal en techniek opereren internationaal vanuit Nijverdal en de omliggende kernen in de gemeente Hellendoorn. Zij zorgen voor belangrijke spin-off activiteiten voor andere ondernemingen.

Een hoge arbeidsproductiviteit en een uitstekende samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid zorgen in de gemeente Hellendoorn voor een klimaat waarin kansen worden gecreëerd en verzilverd.


Wilt u meer weten over ondernemen in de gemeente Hellendoorn?


Heeft u ambities?

bezoek ’t Lochter III

Ga naar bouwkavels

’T LOCHTER ZIT DUIDELIJK IN DE LIFT


Op ‘t Lochter werken ondernemers en de gemeente sinds begin 2017 aan een omvangrijk revitaliseringstraject voor de al langer bebouwde delen, financieel ondersteund door de provincie Overijssel. Medio 2019 is deze revitalisering voltooid.

Bedrijvenpark ‘t Lochter in Nijverdal zit in de lift en is in trek bij ondernemers en nieuwe bedrijven. Op het bedrijvenpark is geïnvesteerd in  cameratoezicht op de hoofdtoegangswegen, verkeersveiligheid, fietsstroken, extra  vergroening en verduurzaming.

Ondernemers uit de gemeente Hellendoorn (waarvan Nijverdal de grootste kern vormt) maar ook van soms ver buiten de gemeente waarderen de mogelijkheden van het groene bedrijventerrein midden in Overijssel.
Beheer en leegstand

De werkgroep Beheer en leegstand concentreert zich op de uitstraling van het terrein. Om verrommeling te voorkomen en hergebruik te stimuleren worden concrete plannen uitgewerkt, waarbij zowel de panden als de directe omgeving worden betrokken. De aantrekkende economie biedt ook hier weer nieuwe kansen.

Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid richt zich op energiebesparing , duurzame energieopwekking asbestsanering en tal van andere zaken waarop ondernemers met elkaar duurzaamheidsresultaten kunnen boeken. Ook wordt het terrein, waar mogelijk vergroend.

Cameratoezicht

De werkgroep cameratoezicht onderhandelt op dit moment met leveranciers over een systeem met intelligente camera’s gecombineerd met fysiek aanwezig bewakingspersoneel, zodat verdachte personen niet alleen kunnen worden gesignaleerd maar ook gevolgd.

Nieuws 

Nieuwsbrieven

 

Sla hier de pagina om

 
 

MKB-tour

Bezoek aan Niverplast en 12Build in Nijverdal

Parkmanagement


Parkmanagement ‘t Lochter is een vereniging die is opgericht voor bedrijven die op ‘t Lochter zijn gevestigd. De voornaamste doelstelling is om collectieve voordelen voor leden te creëren op het gebied van inkoop en facilitaire zaken. Daarnaast treedt zij op als gesprekspartner van en aanspreekpunt voor de gemeente en andere instanties.


Naar de website van Parkmanagement

Businessclub


De actieve businessclub Hellendoorn Nijverdal telt 200 leden, die zowel actief zijn op bedrijventerrein ‘t Lochter als daarbuiten. Onderlinge contacten zorgen voor een nuttig netwerk. De club heeft frequent overleg met zowel bestuur als ambtenaren van de gemeente en treedt dan ook regelmatig op als samenwerkingspartner van de gemeente naar buiten toe.


Naar de website van BCHN

Contact

Accountmanagers

De accountmanagers van de gemeente Hellendoorn zorgen voor ondersteuning, informatie en advies. Zij zijn uw aanspreekpunt, onderhouden de contacten met de verschillende gemeentelijke afdelingen en bewaken het proces van dienstverlening.


Cornelie Wintermans

Economische zaken, regio Twente, Retail, Centrum Nijverdal
0548-630507
06-11 726 107
c.wintermans@hellendoorn.nl

Jeroen Mensink

Accountmanager Bedrijven
0548-630 505 of
06-28 74 51 47
j.mensink@hellendoorn.nl

Marcel Reinders

Economische zaken,
regio Twente, Bedrijventerreinen, promotie/ acquisitie
’t Lochter III
0548-630 528 of
06-54 302 462
m.reinders@hellendoorn.nl